Gửi tin nhắn
  • Máy phát pin lithium ion
  • Pin máy phát điện Lithium
  • Pin Lithium LifePO4
Sản phẩm khuyến cáo

chất lượng Máy phát pin lithium ion & Pin máy phát điện Lithium nhà máy sản xuất

Thêm sản phẩm
Chúng tôi là ai
Giới thiệu

Chúng tôi chủ yếu tập trung vào các sản phẩm năng lượng mới bao gồm các máy phát pin và xe năng lượng mới đặc biệt là xe điện thuần túy. Chúng tôi có nhà sản xuất của riêng chúng tôi của pin, nhà máy ...

liên hệ chúng tôi

Địa chỉ nhà : Đường Jipu số 4, quận Xinyingwan, khu EDZ Yangpu, tỉnh Hainan

Thư điện tử : SYJackie@163.com

Xem thêm >>

Trung Quốc HaiNan SynYune EV Technology Co.,Ltd
Trung Quốc HaiNan SynYune EV Technology Co.,Ltd
Trung Quốc HaiNan SynYune EV Technology Co.,Ltd